Đây sẽ là nơi tôi chia sẻ về tự phát triển bản thân và những kinh kiệm mà tôi đã rút ra cho bản thân mình trong cuộc sống . Tôi khuyên là các bạn nên xem trên Youtube để có cái nhìn tổng quan hơn . Ở đó tôi sử dụng các slider để minh họa cho tập Podcast của mình !

TẬP MỚI NHẤT

XEM THÊM TẬP KHÁC

NGHE HITTALK.BLOG TRÊN CÁC KÊNH PODCAST

Tuy nhiên các anh chị nên xem trên Youtube để có đầy đủ các sơ đồ minh họa